• Akıl Çağı Pdf İndir
  E Kitap İndir,  Felsefi Kitaplar Pdf İndir,  Pdf Kitap İndir

  Akıl Çağı Pdf İndir

  Akıl Çağı Pdf İndir. Hiç haberin yokmuş gibi, nefretle sallan. Karşımda tek ben varım. Karşımda tek sen kal. Neyse diyorum zamanın içinde yoruluyorum. Bir kere de yüzüme gül. Thomas Paine 1737-1809: Aydınlanma yarıyılının en ehemmiyetli yazar, aydın ve devrimci düşünürlerindendir. Risaleleri ve özellikle Aklıselim isimli yapıtıyla Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin hazırlanmasında ehemmiyetli bir rol oynadı. 1792’de yazdığı İnsan Hakları isimli yapıtıyla, Fransız Devrimi’nin esaslarını da kuvvetlendiren en ehemmiyetli adlardan biri oldu. Meclisin Fransız olmayan üç Thomas Paine – Akıl Çağı Pdf İndir Abonesinden biriyken Robespierre dönemine hapsedildi. İlk kısmını cezaevindeyken yazdığı Us Çağı tüm dünyada alakayla karşılandı. İnsanların dogmalara şüpheyle yanaşmaya başladığı Aydınlanma yarıyılının esas yapıtlarından biri olan Us Çağı, Thomas…

 • Hayatın Kaynağı Pdf İndir
  E Kitap İndir,  Felsefi Kitaplar Pdf İndir,  Pdf Kitap İndir

  Hayatın Kaynağı Pdf İndir

  Hayatın Kaynağı Pdf İndir. Bize kalmayan dünya, sana hiç kalmaz. Kendinden geçerken bana geçmiyor. Bu dünya kimsenin bilmediği bir hayat. Ben bilmiyorum bu dünyayı, sen bilebilir misin. Dünya bizi kurtarma ve bize iyilik yapma aşkıyla dolu insanlar tarafından hep kana bulandı. Tarihteki tam savaşları içi iyilikle dolup taşan, kendini bir dava kısmetine feda ettiğini düşünen kurtarıcılarçıkardı. Hitler Almanları, Stalin emekçileri, Mao köylüleri kurtarmak için dünyayı kana buladı. Milyonlarca insan kurtarıcıların şefkat dolu ellerinde can verdi. Hep Biz dediler, hiç Ben deyip kendilerinidüşünmediler. Hayatın Kaynağı Pdf İndirmek için tıklayın.

 • Tutsak Edilmiş Akıl Pdf İndir
  E Kitap İndir,  Felsefi Kitaplar Pdf İndir,  Pdf Kitap İndir

  Tutsak Edilmiş Akıl Pdf İndir

  Tutsak Edilmiş Akıl Pdf İndir. Hiç kimsenin görmediği bir hayat, benimle kalan bir dünya yaşamak. Ölmekle güzel gülen bir dünya, kimsenin görmediği hayatın içinde kim var. Bana bir bak ve doğruları söyle hayat neyden öte. Bu kitabın kalitesini birkaç tümceyle anlatmam efor. Kitabımda, ulus demokrasilerinde insan görüşünün nasıl işlediğini göstermeye uğraşıyorum.Gözlemlerimin mevzusunu yazar ve sanatçı etrafı oluşturduğu için, bu kitap her şeyden evvel Varşova’da ya da Prag’da, Budapeşte’de yada Bükreş‘te ehemmiyetli bir rol oynamakta olan o grubun bir cins incelemesi.İşin güçlüğü, bugünkü Orta ve Doğu Avrupa üzerine yazan insanların genellikle Czeslaw Milosz – Tutsak Edilmiş Akıl Pdf indir Hayal kırıklığını tümce kâinata bülten eden daha önceki komünistler olmalarına direnmektedir. Ne…

 • Giorgio Agamben - Çıplaklar Pdf İndir
  E Kitap İndir,  Felsefi Kitaplar Pdf İndir,  Pdf Kitap İndir

  Giorgio Agamben – Çıplaklar Pdf İndir

  Giorgio Agamben – Çıplaklar Pdf İndir. Yanı başında hayatın kimsesiz kaldıysan. Hep kendi başına savaş veriyorsan bu dünyayla. Ne olduğunu bilmek zorundasın. Ne olabileceği hakkında bir fikrin yoksa endişe etmene gerek yok çünkü bir şekilde yaşanacak. Ünlü filozof Giorgio Agamben’den beklenen kitap şimdi Türkçe. Çıplaklığı en bilimsel ve felsefi yönüyle 40 yılık bir araştırma sonucu ortaya koyarak en iyi olgunluk eserini bizlere ödül etmiştir usta yazar. Çağdaş filozofların en çok konuşulanı olan Giorgio’un kalitesi tartuşılmaz tüm camia tarafınca bilinmektedir. Çıplaklığın aslen bir saklıyı açığa çıkarma mantalitesinden yola çıkarak yazılmış. Çıplaklar Pdf İndir Felsefe ve sanat çevrelerinin sabırsızlıkla beklediği kitap. Nihayet Türkçede. Çağdaş filozof Giorgio Agamben’in olgunluk eseri orijinal dilinde çevirildi.…

 • A.Goswami - Kendini Bilen Evren Pdf İndir
  E Kitap İndir,  Felsefi Kitaplar Pdf İndir,  Pdf Kitap İndir

  A.Goswami – Kendini Bilen Evren Pdf İndir

  A.Goswami – Kendini Bilen Evren Pdf İndir. Günler hızla geçerken evren hakkında ne kadar bilgi sahibisin. Her şey kısa bir yolculuktan ibaret değil. Aslına bakarsanız uzun bir döngüden yalnızca arta kalanlar dünya ince bir çizgi. Bugün dünyaya kritik seviyede bir karmaşa nüfuz etmiştir. Hayatın ruhsal unsurlarına -şuurun hayatsal reelliğine, bedellere ve Yaradana- inancımız, bilimsel materyalizmin dur durak öğrenmez atakları altında yıpranmaktadır. Bir yandan, materyalist dünya görüşüne sabreden bir bilimden türeyen faydaları da memnunlukla karşılıyoruz. Öte yandan, karar süren bu dünya fikri hayatın manası hakkındaki sezgilerimizi tatmin etmekte zafersiz kalıyor. Kendini Bilen Evren Pdf İndir -boşluktaki güya atomlardan- yapıldığı düşüncesi üstüne inşa edilebileceği inancını derece derece özümsedik. Materyalizmi, günlük yaşantımızın en…

 • Friedrich Nietzsche - Tan Kızıllığı Pdf İndir
  E Kitap İndir,  Felsefi Kitaplar Pdf İndir,  Pdf Kitap İndir

  Friedrich Nietzsche – Tan Kızıllığı Pdf İndir

  Friedrich Nietzsche – Tan Kızıllığı Pdf İndir. Var oluş sorunları yaşamak, üst insana ulaşmak ve daha birçok olay, örgü sonsuz bir döngünün içinde savruluyoruz. “Her Şeyin Bir Zamanı Var. — İnsan her şeye bir cinsiyet atfettiği zaman, oynadığını değil, derin bir kavrayış kazandığını düşünüyordu: — Vahim ebatlardaki bu hatasını çok geç İtiraf etti ve belki de hala tamıyla itiraf etmedi. — Keza insan var olan her şeyi edeple ilişkilendirdi ve dünyanın omuzlarına etik bir anlam yükledi. Bunun, günün birinde, bugün güneşin erkek mi yoksa dişi mi olduğu mevzusundaki düşünceden daha fazla bir dokuna Tan Kızıllığı E Kitap İndir Alanların Düşlenen Geçimsizliğine Karşı. — Pek çok yanlış gösterişi yeryüzünden yine kaldırmamız…